Revízie elektrického ručného náradia

Revízie elektrického ručného náradia STN 33 1600

Rozdelenie el. ručného náradia podľa skupín:
  • A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
  • B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev.hodín ročne)
  • C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev.hodín ročne)
Rozdelenie el. ručného náradia podľa triedy ochrany:
  • I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča
  • II – náradie má dvojitú izoláciu
  • III – náradie pre svojú prevádzku používa bezpečné napätie

Lehoty vykonávania revízií el. ručného náradia podľa STN 33 1600

Skupina trieda ochrany INTERVAL (MESIACE)
A
I.
6
II. a III.
12
B
I.
3
II. a III.
6
C
I.
2
II. a III.
3
Máte záujem o cenovú ponuku?

Vytvoríme Vám cenovú ponuku presne na mieru. Pre elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie určujeme ceny podľa množstva t.j. čím väčšie množstvo, tým nižšia cena. Pre inštalácie a bleskozvody vypracujeme cenu po obhliadke objektu. Cenu sme samozrejme schopný po vzájomnej dohode doladiť každému zákazníkovi.